>


 

 

Giáo dục mầm non

14.660 tỷ đồng cho GD mầm non g/đ 2010-2015

23/02/2010 1:29 CH.   1075 lượt xem

Theo Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 14.660 tỷ đồng sẽ được chi cho đề án này giai đoạn 2010-2015.

Cụ thể, dự kiến 9.200 tỷ đồng sẽ được chi để xây dựng mới 11.600 phòng học, đáp ứng đủ phòng học cho các lớp mầm non 5 tuổi; xây dựng mới 1.570.000 m vuông khối phòng chức năng theo tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Một trong những mục tiêu cụ thể của đề án là
Một trong những mục tiêu cụ thể của đề án là đến năm 2015 có 95% số trẻ em

trong độ tuổi 5 tuổi được học 2 buổi/ ngày

2.200 tỷ đồng dự kiến để mua sắm 39.400 bộ thiết bị, đồ chơi; 39.400 bộ thiết bị nội thất dùng chung cho các lớp mầm non 5 tuổi thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới; mua 6.600 bộ đồ chơi ngoài trời và 8.800 bộ thiết bị cho trẻ em làm quen với tin học – ngoại ngữ phục vụ thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

2.900 tỷ đồng dự kiến để bồi dưỡng chuẩn hóa 11.300 giáo viên từ sơ cấp lên trung cấp sư phạm mầm non; đào tạo mới 11.100 giáo viên đạt trình độ cao đẳng sư phạm mầm non; hỗ trợ ăn trưa cho 394.000 trẻ em/năm cho trẻ em 5 tuổi vùng núi cao, biên giới, trẻ em gia đình nghèo.

360 tỷ đồng dự kiến xây dựng 86 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho 86 huyện khó khăn làm mô hình mẫu, tập huấn chuyên môn cho các xã.

Giai đoạn 2010-2012 sẽ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đề án để chính quyền các cấp, các tổ chức và nhân dân ủng hộ nhằm huy động từ 90% đến 93% trẻ em 5 tuổi ở mọi vùng miền đến lớp nhằm thực hiện phổ cập. Tập trung vào đối tượng trẻ em dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và vùng nông thôn, bảo đảm 90% trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn được học 2 buổi/ngày; huy động 92% số trẻ em mầm non 5 tuổi vùng nông thôn để thực hiện phổ cập; bảo đảm 100% kinh phí cho trẻ em tại vùng núi, vùng sâu, vùng khó khăn và các trường công lập; thực hiện chính sách hỗ trợ với trẻ em hộ nghèo, hộ thuộc diện chính sách học tại trường theo quy định.

Xây dựng mới 7.300 phòng học (nguồn kiên cố hóa được duyệt) cho lớp trẻ em 5 tuổi các xã khó khăn, các xã biên giới, hải đảo, các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số và vùng nông thôn; tất cả các trường, lớp công lập đều đảm bảo tỷ lệ 1 lớp/ 1 phòng học.

Thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới cho khoảng 37.200 lớp mầm non 5 tuổi, trong đó, thành phố, thị xã có 11.600 lớp; nông thôn, đồng bằng 15.800 lớp và miền núi, vùng sâu, vùng dân tộc 9.800 lớp.

Cung cấp thiết bị tối thiểu cho 37.200 lớp mầm non 5 tuổi thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới; cung cấp 5.300 bộ đồ chơi và phần mềm trò chơi để cho trẻ em làm quen với ứng dụng tin học cho trường lớp có điều kiện.

Bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn cho 8.900 giáo viên sơ cấp lên trình độ chuẩn và đào tạo bổ sung 6.400 giáo viên bao gồm cả giáo viên người dân tộc thiểu số được cử tuyển từ học sinh trường dân tộc nội trú.

Bổ sung chế độ chính sách để giáo viên mầm non ngoài công lập được trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non….

Nguồn: HN (gdtd.vn)

Xem thêm
 
Tiêu điểm Xem nhiều